Představení systému

JaguDeal je specializovaný software vyvinutý speciálně pro obchodníky a kamenné provozovny, který Vám usnadní prodej a zrychlí komunikaci s koncovými klienty. JaguDeal je jednoduchý a přehledný software, který Vás nebude při práci s klientem nijak zatěžovat. Naopak budete soustředit svou pozornost primárně na klienta. Díky JaguDeal ušetříte čas, získáte přehled o zákaznících, prodeji a skladu a v neposlední řadě zrychlíte zpracování samotného prodeje.

Jednoduchý

JaguDeal je tak jednoduchý a přehledný, že se v něm naučíte pracovat během pár minut.

Šetří čas

Díky přehlednosti a vysoké učící křivce šetří čas potřebný na proškolení pracovníků. Díky malému datovému toku pracuje svižně i na pomalejším připojení.

Multiplatformní

Pokladní systém lze provozovat na různorodých zařízeních od mobilního telefonu po desktop s jakýmkoliv běžně používaným operačním systémem. Nejvyšší efektivity dosahují uživatele na tabletových zařízeních, avšak i na mobilním telefonu lze systém plně ovládat.

Pokladna

Tento modul slouží primárně k přímému prodeji zboží ze skladu a výdeji předpřipravených zakázek. Jedná se o vstupní bránu do celého systému. Pokladna umožňuje rychle vyhledat požadované zboží nebo zákazníka a připravit zboží k prodeji. Samotná platba za zboží může být uskutečněna hotově, platební kartou nebo bankovním převodem. Prodej je umožněn jak koncovým zákazníkům, při kterém se vygeneruje a vytiskne zjednodušený daňový doklad, tak i firmám. Pokladna umožňuje vydat zákazníkovi i předpřipravenou zakázku a lze ji uhradit libovolným způsobem.<br> Všechny transakce, které se uskuteční, jsou evidovány a je možné je zobrazit, či vytisknout v podobě podrobných přehledů. V těchto přehledech naleznete jak denní uzávěrku pokladny a také kompletní historii všech transakcí. Transakce lze samozřejmě libovolně stornovat a systém na tyto změny flexibilně reaguje. Celý systém implementuje kompletní legislativu spojenou se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb /EET/. <h5>Funkce pokladny</h5> <ul> <li>Pokladní deník a jeho tisk</li> <li>Přehled všech transakcí</li> <li>Vyhledání zakázky a její výdej</li> <li>Rychlé vyhledání produktů a služeb</li> <li>Možnost zadat přímou slevu (konkrétní částkou nebo procentuálně) na jednotlivé položky v pokladně</li> <li>Volba formy platby a jejich kombinace</li> <li>Úhrada a automatické vytvoření faktury zákazníkovi, či tisk běžné účtenky</li> <li>Kompletní zobrazení historie pokladny</li> <li>Uzávěrka pokladny</li> <li>V pokladně je možné přidávat a evidovat drobné režijní výdaje</li> <li>Možnost přidat jednorázové prodejní položky do pokladny s nastavením ceny a sazby DPH</li> </ul>

image
image

Zákazníci

Zákazníci jsou v rámci systému rozdělení do zákaznických skupin /osoba, firma, pobočka firmy/. Primárně je zákazníkem firma s libovolným počtem poboček, kterým může být prodáno zboží. Firma nemusí mít definované žádné pobočky, a přesto může být zákazníkem. <br> V administraci zákazníků lze hledat firmu dle libovolného údaje /IČO, název společnosti, město apod./. Při vložení nového zákazníka lze vyplnit pouze IČO firmy a následně lze načíst ostatní údaje z ARESu /aplikace Ministerstva financí/. <br> Jednotlivé zakázky jsou evidovány pod firmou včetně detailu zakázek po jednotlivých pobočkách. <br> Osoby jsou koncoví zákazníci, kteří nemusí mít návaznost na žádnou z firem, či poboček a zboží jim bude prodáno běžným způsobem přes zjednodušený daňový doklad. <br> Všechny zákaznické skupiny lze spravovat přes administraci systému. <h5>Funkce modulu zákazníci</h5> <ul> <li>Kompletní správa zákazníků</li> <li>Vyhledání zákazníka dle libovolných firemních údajů</li> <li>Přímá tvorba zakázky pro nalezeného zákazníka</li> <li>Přehled všech zakázek zákazníka</li> <li>Přiřazení poboček k firemním zákazníkům</li> <li>Validace a načtení údajů z registru ARES</li> </ul>

Zakázky

Vytvoření zakázek se velmi hodí, pokud předem víte, co váš zákazník bude poptávat, či objednávat. Zakázka lze vytvořit pro libovolný subjekt. Zakázka obsahuje zboží a služby. Velkou výhodou je, že zboží v nevyřízených zakázkách se zarezervuje a zároveň je zobrazen dostupný stav skladových zásob. <br> Zakázky můžete jednoduše vydat a uhradit na pokladně, což výrazně zefektivní čas potřebný k vyřízení požadavků zákazníků.<br> <h5>Funkce modulu zakázky</h5> <ul> <li>Tvorba zakázek</li> <li>Vyhledávání zakázek dle požadovaných kritérií</li> <li>Rezervace produktů ve skladu</li> <li>Tisk zakázkové karty</li> <li>Možnost rychlé úpravy zákazníka přímo ze zakázky</li> </ul>

image
image

Správa uživatelů

Systém umožňuje pokročilou správu uživatelů. Jednotlivým uživatelům lze nastavit práva na přístup k celému projektu nebo jen ke své pobočce. Každý uživatel se ke svému účtu přihlásí z jakéhokoliv zařízení /mobil, PC, tablet/. Správa uživatelů zahrnuje i editaci samotného projektu a nastavení jednotlivých práv a údajů.

Sklad

Modul sklad realizuje plnohodnotný skladový systém. Základem tohoto systému jsou skladové karty produktů. Pomocí těchto karet můžete přesně specifikovat své zboží a poté jednoduše dohledat jeho stavy nebo pohyby kdekoliv v systému.<br> Ve skladu je možně realizovat všechny operace se zbožím. Od naskladnění tohoto zboží, společně s konkrétním dodacím listem a dodavatelem, po přesun mezi sklady a vyskladnění. Všechny pohyby zboží jsou v systému zaznamenány a lze je přehledně dohledat.<br> Další nedílnou součástí skladu je párování faktur od dodavatelů na jednotlivé naskladnění. Samozřejmostí je podpora inventury a přehledu stavu zásob. Tento přehled je dostupný k jakémukoliv datu v minulosti.<br> <h5>Funkce modulu sklad</h5> <ul> <li>Evidence všech produktů pomocí skladových karet</li> <li>Rychlé vyhledání konkrétního produktu</li> <li>Zobrazení všech pohybů zboží</li> <li>Volba sazeb DPH /10%, 15%, 21%/</li> <li>Spotřební daň</li> <li>Naskladnění zboží a automatické vytvoření dodacího listu</li> <li>Správa dodavatelů</li> <li>Přesun zboží mezi sklady</li> <li>Vyskladnění zboží s možností udání důvodu</li> <li>Párování faktur naskladněného zboží</li> <li>Přehled všech faktur</li> <li>Stav skladu k libovolnému datu a jeho tisk</li> <li>Inventura</li> </ul>

imageZaujal vás náš software? Můžete nás nezávazně poptat pomocí kontaktního formuláře.